Monday, 17/05/2021 - 21:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Thọ Lộc

THÔNG BÁO LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2018

THÔNG BÁO  LỰA CHỌN SÁCH GIÁO  KHOA LỚP 1

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2018

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

          Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiệnQuyết định số 1715/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2020 về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiện công văn số 193/PGD&ĐT ngày 5/5/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ về việc hướng dẫn chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021,

Trường Tiểu học Thọ Lộc thông báo về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm 2020 - 2021 của nhà trường như sau:

1.Nhà trường đã thành lập Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa theo quyết định số 05/QĐ-THTL ngày 5/5/2020 gồm 15 thành viên bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn khối 1, đại diện cha mẹ học sinh theo (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 tại TT01/2020/TT-BGDĐT).

2. Hội đồng lựa chọn SGK trong nhà trường đã tiến hành tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK các môn học theo bộ tiêu chí (Điều 8 tại TT01/2020/TT-BGDĐT)

3. Nhà trường tổ chức lựa chọn SGK để sử dụng trong nhà trường bằng hình thức bỏ phiếu kết quả cụ thể như sau:

100% các đồng chi trong hội đồng lựa chọn bộ sách Cánh diều cho học sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021. Hội đồng thông qua biên bản và làm báo cáo gửi Phòng giáo dục.

Hội đồng lựa chọn SGK trường tiểu học Thọ Lộc thống nhất lựa chọn bộ SGK cánh diều và gửi thông báo trên trang Web nhà trường để toàn bộ cán bộ giáo viên, công nhân viên, PHHS được biết và triển khai thực hiện.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 352
Năm 2021 : 2.535